KOM IN OPSTAND BIJ BROEKHUIS

   
 
 

  Nieuwsbrief 22/2018  
 
 

Maand van de geschiedenis 2018

Dit jaar gaan we terug naar tijden van onvrede en verdeeldheid,
maar ook van optimisme en eendracht.
Van durf en kracht om door te breken,
en van onderdrukking en verraad. 'Opstand' is het thema.

In deze nieuwsbrief vertellen we u meer over het Maand van de Geschiedenis essay,
de nominaties voor de Libris Geschiedenis Prijs 2018,
een avond in Enschede met biografe Mirjam van Hengel over Remco Campert
en actuele titels bij het thema van de Maand van de Geschiedenis.

 
 

 
Maand van de geschiedenis essay
   
 
 
 
 

DOOR MET DE STRIJD
NEDERLAND EN OPSTAND
NELLEKE NOORDERVLIET

Het essay van de Maand van de Geschiedenis
is dit jaar geschreven door Nelleke Noordervliet.

In Door met de strijd. Nederland en opstand
laat zij haar licht schijnen over Nederlandse opstandelingen, maar ook over mensen die tegen Nederland in opstand zijn gekomen.

De basis voor haar essay is een tekst van
Albert Camus. De mens in opstand (1951)
maakte diepe indruk op Nelleke. De passage
"Ik verzet mij, dus wij bestaan" had zij
dan ook in rood dubbel onderstreept.

In navolging van Camus stelt zij dat
opstand de motor van de geschiedenis is.

Het essay ligt nu gestapeld in
onze winkels voor € 3,50

 
 
libris geschiedenis prijs 2018
   
 
 
 

DE GENOMINEERDEN

Op zondag 28 oktober wordt tijdens
het radioprogramma OVT op Radio 1
de winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2018 bekendgemaakt.

De genomineerden zijn dit jaar:
Koloniale oorlogen in Indonesie (€ 59,99)
Thorbecke wil het (€ 49,99)
Nobel streven (€ 24,99)
De sigarenfabriek van Isay Rottenberg (€ 22,99)
De Toren van de Gouden Eeuw (€ 24,99)

Welke titel is uw favoriet?

 

 
 
evenement: een avond met mirjam hengel, biografe van Remco campert (Enschede)
   
 
 
   

EEN AVOND MET MIRJAM VAN HENGEL

Op het grensvlak van literatuur en geschiedenis organiseren wij het volgende evenement:

Ter promotie van haar
biografie van Remco Campert
bezoekt Mirjam van Hengel donderdag
11 oktober ons filiaal te Enschede.

Mirjam van Hengel, die eerder het prachtige
Hoe mooi alles (2014) publiceerde over de liefde tussen Leo Vroman en Tineke Vroman, sprak wekelijks met Campert en kreeg inzage in al zijn papieren. Ze schreef een portret over de man die al meer dan een halve eeuw het Nederlandse literaire landschap kleurt.

DONDERDAG 11 OKTOBER
Marktstraat12, Enschede
19.30- 21.00 uur | Toegang is gratis!

 
 
DE RECHTVAARDIGEN
   
 
 
 

DE RECHTVAARDIGEN
JAN BROKKEN

In De rechtvaardigen beschrijft Brokken het verhaal van de consul Jan Zwartendijk.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte deze consul in Kaunas (Litouwen)
een manier om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden: hij schreef
voor hen een visum uit voor Curacao.

Daarmee reisden de Joden met de Trans Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog.

In dit meeslepend epos wordt een treffend
beeld geschetst van een wanhopige tijd. Het is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment.

BESTEL / RESERVEER (€ 22,99)
 

 
fascisme een waarschuwing
   
 
 
   

FASCISME. EEN WAARSCHUWING
MADELEINE ALBRIGHT

Een destructieve kracht is in de hele wereld bezig aan een hernieuwde opmars. En die kracht heeft volgens de voormalige US Secretary of State Madeleine Albright alle kenmerken van fascisme.

Instituten waar ze heel haar leven op kon rekenen worden aangevallen. Democratische principes worden aan de kant gezet en de notie ‘waarheid’ wordt belachelijk gemaakt door individuen met enorme macht.

Albright roept ons op de fouten van
het verleden niet te herhalen. Daarbij
baseert ze zich mede op haar jeugdervaringen
in het door oorlog verscheurde Europa en
de kennis die ze opdeed als diplomaats.

BESTEL / RESERVEER (€19,99)

 
 
een duits meisje
   
 
 
 

EEN DUITS MEISJE
HEIDI BENNECKENSTEIN

Heidi Benneckenstein (1992) groeit op in een gezin dat de nazi-ideologie omarmt. Boeken die ze leest, liedjes en gedichten die ze leert, verhalen over de Duitse geschiedenis:
alles is nationaalsocialistisch gekleurd.

Als kind gaat ze op zomerkamp bij de ‘Heimattreue Deutsche Jugend’, waar jeugd ‘völkisch’ worden opgevoed en op paramilitaire wijze worden gedrild. Ze marcheert mee in demonstraties en slaat een fotografe in elkaar.

Als ze negentien is, besluit ze samen met haar vriend om met het nazimilieu te breken, een besluit waar veel moed voor nodig is. In dit boek blikt ze nog eenmaal terug in de afgrond van deze parallelle wereld!

BESTEL / RESERVEER (€ 19,99)

   
 
ons gaat het in ieder geval nog goed
   
 
 
   

ONS GAAT HET IN IEDER GEVAL NOG GOED
INGRID HOOGENDIJK

In 1922 kwam de Rotterdamse stoffenhandelaar Michiel Hoogendijk in het bezit van
het landgoed Schakenhof in Oost-Pruisen.

Daar beleefde hij met zijn vrouw en kinderen
de opkomst van het nationaalsocialisme,
de oorlog, de komst van de Russen en
de ondergang van het Derde Rijk.

Ruim tien jaar geleden kwam zijn kleindochter, Ingrid Hoogendijk, in het bezit van brieven die
de gezinsleden schreven in die roerige tijd.

Dit boek vertelt het aangrijpende verhaal van een familie die door oorlog verscheurd raakt, alsook het verhaal van Oost-Pruisen, een land dat uit ons collectieve geheugen verdwenen is.

BESTEL / RESERVEER (€ 22,99)

 
 
80 jaar oorlog
   
 
 
 
80 JAAR OORLOG
GIJS VAN DER HAM

‘80 jaar oorlog’, van Gijs van der Ham en
met bijdragen van anderen is een boek gebaseerd op verhalen uit de NTR-serie en
de tentoonstelling in het Rijksmuseum.

Het vertelt het verloop van de oorlog aan de hand van tijdloze thema’s, objecten die
een rol speelden in het conflict, kunstwerken
en persoonlijke getuigenissen.

Op verrassende wijze laat het boek zien hoe onderwerpen als tolerantie, godsdienstvrijheid, zelfbeschikkingsrecht en identiteit een cruciale rol speelden in het ontstaan van het huidige Nederland en België.

BESTEL / RESERVEER (€ 25,00)

   
 
wereldgeschiedenis van nederland
   
 
 
   

WERELDGESCHIEDENIS VAN NEDERLAND

In 'Wereldgeschiedenis van Nederland'
vertellen meer dan honderd aanstormende
en gevestigde Nederlandse onderzoekers
op het gebied van geschiedenis en cultuur
het wereldwijde verhaal van onze geschiedenis.

In dit verhelderende en prikkelende boek
laten zij zien hoe Nederland de wereld
door de eeuwen heen mede heeft vormgegeven, en andersom: hoe Nederland zich onder invloed van verre en nabije buren heeft ontwikkeld.

aan de hand van talloze grote en kleine historische ontwikkelingen en gebeurtenissen laat 'Wereldgeschiedenis van Nederland' zien hoezeer Nederland verbonden is met de wereld, en de wereld met Nederland.

BESTEL / RESERVEER (€ 39,50)

 
 
Tegen de terreur
   

 
 
 

TEGEN DE TERREUR
GIJS VAN DER HAM

Wat gebeurde er nadat Napoleon in 1815 definitief was verslagen? Hoe kwam Europa tot bedaren? Na 25 jaar van oorlog en chaos verlangde de bevolking naar rust en veiligheid.

De nieuwe Europese Verdedigingsgemeenschap zou daarvoor gaan zorgen. Met behulp van nieuwe instrumenten – paspoorten, optische telegrafen, gezamenlijke grenscontroles en het razendsnel verspreiden van signalementen
werd het inderdaad veilig.

Maar werd de terreur werkelijk bezworen? En legde dit systeem de basis voor ons huidige veiligheidsbestel? Op basis van nooit eerder onderzochte bronnen reconstrueert Beatrice de Graaf magistraal en tot in detail deze eerste gezamenlijke Europese strijd tegen de terreur.

BESTEL / RESERVEER (€ 27,50)

   
MINDBUSZEUS2 : broekhuis