M.-waarde M.C. van Kuik ; S. Boes ; N. Kop ; M. den Hengst-Bruggeling een onderzoek naar de bijdrage van Meld Misdaad Anoniem aan de politionele opsporing

Reeks: Politiekunde (47)

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Van oudsher is de politionele opsporing afhankelijk van de medewerking van burgers voor het verkrijgen van informatie. Door middel van burgerparticipatie betrekt de politie burgers bij het opsporingsproces. Een vorm van burgerparticipatie is Meld Misdaad Anoniem (M.). Bij M. kunnen burgers anoniem melding maken van misdrijven. Deze meldingen worden vervolgens doorgegeven aan publieke en private partijen. In 2010 was 91 procent van de meldingen die bij M. binnenkwamen, bestemd voor de politie. Centraal in dit onderzoek staat de vraag wat de waarde is van M.-meldingen voor de opsporing bij de politie. Door middel van dossieranalyse en gesprekken met informatiemedewerkers en medewerkers uit de opsporingspraktijk is getracht deze vraag te beantwoorden. Uitgangspunt waren tweehonderd M.-meldingen uit 2010 van vier geselecteerde korpsen. Het overgrote deel had betrekking op een reeds gepleegd delict, een kleine minderheid vormde de aankondiging van een strafbaar feit. Ongeveer 20 procent van de meldingen leidt tot nieuw onderzoek, andere meldingen spelen een rol in reeds lopend onderzoek of worden niet meegenomen in onderzoek. Uit de analyse blijkt dat de waarde van M.-meldingen voor de opsporing moeilijk kan worden gekwantificeerd. Daarbij speelt mee dat M.-meldingen nauwelijks worden geregistreerd door de korpsen, al helemaal niet als er geen opvolging aan een melding wordt gegeven. Des te interessanter is dat er wel degelijk sprake is van een gevoelsmatige waarde van M.-meldingen voor zowel de politionele opsporing als burgers. Inzichten uit dit onderzoek kunnen dan ook behulpzaam zijn bij het nadenken over de manier waarop meldingen in de politiepraktijk (kunnen) worden gebruikt en de manier waarop de waarde van meldingen zowel door M. als de politie verder kan worden verhoogd.
Voorraad:
Nieuw
Verkrijgbaar in
Webshop
Prijs:
€ 29,42
Voorraad:
Levertijd:

Levertijd 1-2 dagen

Winkelvoorraad

Het kan zijn dat er op dit moment een verkoop plaatsvindt, waardoor de actuele voorraad afwijkt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reserveren

Nieuwe boeken en ramsj kunt u reserveren wanneer deze op voorraad zijn. U kunt uw reservering in de winkel ophalen. De betaalwijze kunt u aangeven bij stap 3 'Betaalwijze'

.
pro-mbooks1 : broekhuis