VERPLAATST: Lezing 'De boekhouders van de Holocaust', door Rob Bakker in Hengelo

maandag 1 januari 0001 00:00
VERPLAATST: Lezing 'De boekhouders van de Holocaust', door Rob Bakker in Hengelo

De lezing van historicus Rob Bakker over zijn belangwekkende boek 'Boekhouders van de Holocaust' bij Broekhuis Hengelo is verplaatst tot nader bericht.

Rob Bakker - Boekhouders van de Holocaust
Nederlandse ambtenaren en de collaboratie

De Holocaust kent volgens de beroemde Holocausthistoricus Raul Hilberg daders, slachtoffers en omstanders. Maar twee groepen verdienen een aparte vermelding: de overheid en het bedrijfsleven. Volgens Hilberg vielen deze participanten in Duitsland onder de daders. In de bezette landen werden de overheden niet onder de daders geschaard, maar toch speelde de bureaucratie in ieder bezet land een belangrijke, zo niet cruciale rol. Ook de overheid in Nederland. Vanaf het allereerste begin waren de Nederlandse ambtenaren niet alleen gesprekspartner van de Duitsers, maar ze waren vooral betrokken en actief: vanaf het eerste ambtelijke anti-Joodse formulier waar een ambtenaar zijn handtekening onder zette, tot en met de planning en uitvoering van de Jodenvervolging.

Vrijwel alle 200.000 ambtenaren vulden een ariërverklaring in, mede in navolging van ’s lands hoogste rechtscollege de Hoge Raad en het College van Secretarissen-Generaal. Ambtenaren van de bevolkingsregisters in 1050 gemeenten registreerden 160.000 burgers van Joodse afkomst. Zoals een Nederlandse topambtenaar schreef aan de Duitsers bezetters: ‘Bevolkingsboekhouding is dienen.’

Rob Bakker (Bussum 1949) is journalist, auteur en historicus. Hij studeerde Holocaust- en Genocidestudies (UvA). Op basis van zijn doctoraalscriptie uit 2011 deed hij aanvullend onderzoek en in combinatie met de laatste actuele holocauststudies maakt hij van de voorheen ‘Joodse’ geschiedenis stap voor stap een uitgesproken Nederlandse geschiedenis.

 

  • Share
  • Share
  • Share
  • Share
MINDBUSZEUS2 : broekhuis