Nieuwsbrief 35/2020  
 
 

November is het nieuwe December:
Een tijd voor verdieping

Misschien nog wel meer dan in voorgaande jaren zijn de laatste maanden
van dit roerige en voor velen ingrijpende jaar, een moment om stil te staan.
Om terug te kijken naar wat was, is en wat voor ons ligt.
Het is een moment van reflectie en verdieping.

In deze nieuwsbrief vindt u daarom verschenen en te verschijnen titels die handelen over
filosofie, religie, identiteit, kwetsbaarheid, (levens-)kunst, eenzaamheid, ziekte en dood.
Kortom, titels die handelen over ons bestaan.

Tot gauw in onze winkels of op www.boekhandelbroekhuis.nl / Prijzen en data onder voorbehoud

 

 

sylvia plath / amerikaanse filosofie
   
 
 
   

RODE KOMEET
Heather Clark

Zestig jaar na haar debuut als dichter verschijnt een gloednieuwe, allesomvattende biografie van Sylvia Plath. Rode komeet geeft ons de uitzonderlijk getalenteerde vrouw terug die zo lang door haar tragische einde is overschaduwd. Heather Clark reconstrueert Plaths stormachtige ontwikkeling als dichter en intellectueel. We lezen over haar vastberadenheid geen conventioneel pad te volgen, haar conflictueuze verhouding tot haar moeder, haar worstelingen met een inadequate geestelijke gezondheidszorg, haar jaren in Cambridge en haar verbintenis met Ted Hughes. Rode komeet gaat over een leven in volledige toewijding – niet aan de dood maar aan de kunst.

BESTEL / RESERVEER € 59,99
 

AMERIKAANSE FILOSOFIE
Anne Jacobs

Van de auteur van het bejubelde

Met Nietzsche de bergen in

In een afgelegen bibliotheek stuit John Kaag op het oeuvre van alle belangrijke Amerikaanse filosofen, zoals John Dewey, Walt Whitman en William James. Geïnspireerd vertelt Kaag het voor velen onbekende verhaal van hun denken. Het is een filosofie die het leven omarmt en zich kenmerkt door pragmatisme, zelfvertrouwen en zelftranscendentie. Tijdens het lezen verandert het persoonlijke leven van Kaag ook.

BESTEL / RESERVEER € 24,99
 
 
claartje kruijff / joke j. hermsen
   
 
 
 

STEVIG STAAN IN EEN KWETSBARE WERELD
Claartje Kruijff

In Stevig staan in een kwetsbare wereld geeft voormalig Theoloog des Vaderlands Claartje Kruijff handreikingen hoe wij overeind kunnen blijven, tussen alles wat er is. Aan de hand van thema’s als loslaten, kwetsbaarheid, vergeving en de kracht van verbinding biedt ze de lezer spirituele ankerpunten voor een sterk geestelijk fundament. Stevig staan in een kwetsbare wereld gaat over het belang van een leven in verbinding en het besef dat ons kleine persoonlijke verhaal is ingebed in een groter verhaal. Vanuit die gedachte kunnen wij groter leven, betekenis ervaren en stevig staan.

BESTEL / RESERVEER € 18,99
 

OGENBLIK & EEUWIGHEID
Joke J. Hermsen

In Ogenblik & eeuwigheid doet Joke J. Hermsen twee dingen tegelijk. Zij maakt de balans op van wat zij in de afgelopen twee decennia aan beschouwend werk heeft gepubliceerd en verkent nieuwe onderwerpen in de domeinen waarin zij zich
bijzonder thuis voelt: die van de kunst, het denken en de ervaring van de tijd.


Deze bundel bevat naast oud goud uit 
Stil de tijd en Kairos, waaronder stukken over Rothko, Ten Holt, Woolf & Proust, Thomas Mann en Vasalis, vele nieuwe essays.

BESTEL / RESERVEER € 21,50
 
 
jeroen van merwijk / theo bennes
   
 
 
 

KANKER VOOR BEGINNERS
Jeroen van Merwijk

Na een oudejaarsavondoptreden voelt Jeroen van Merwijk ineens wat onder zijn borstbeen. Het blijkt darmkanker te zijn, met uitzaaiingen naar de lever. Begin februari stuurt hij een bericht naar zijn ‘lieve mensen’, waarin hij laat weten dat zij hem binnenkort zullen moeten gaan missen.

In 
Kanker voor beginners beschrijft hij wat er op hem afkomt. De vele onderzoeken en behandelingen, de overweldigende belangstelling van vrienden en onbekenden, het groeiende besef dat hij zijn dierbaren zal moeten achterlaten. Hoe ga je om met zo’n ziekte? Hoe bespreek je dit met je geliefde? Wat doe je met het leven dat je rest? Kanker voor beginners is een indringend, troostrijk en bij vlagen geestig verslag.

BESTEL / RESERVEER € 19,99
 IK DOE AL MIJN EIGEN STUNTS
Theo Bennes

"In dit boek beschrijf ik
een
even in- als aangrijpende
persoonlijke geschiedenis.
Confronterend en onthutsend openhartig.

Wat ik u voorschotel is de harde werkelijkheid, vol vallen en opstaan. Zowel rauwe rouw als inspiratie en troost. Steun. Herkenning, ongetwijfeld. En zeker ook humor. Het is een verhaal over verlies- en liefde."


Het is zijn vijfde boek, een boek waarvan hij hoopte het nooit te hoeven schrijven.
Theo Bennes schreef het over het overlijden van zijn vrouw en de periode daarnaartoe.

Indrukwekkend.

BESTEL / RESERVEER € 16,99

 
 
carolijn visser / huub oosterhuis
   
 
 
 

DE VADER VAN GRACE
Carolijn Visser

Wanneer de zesjarige Carolijn voor het eerst bij haar vriendinnetje Grace Comijs thuiskomt, zit er in de huiskamer een zwarte man: de vader van Grace. Carolijn is stomverbaasd. Jaren later zal ze met Grace de geschiedenis van de familie Comijs ontraadselen. Na de dood van haar ouders vind Grace vele brievenvan haar Indo-Afrikaanse vader aan een veel jonger Zeeuws meisje dat haar moeder zou worden. Een verhaal over grote liefde, een jong gezin dat Indonesië moet ontvluchten en terechtkomt in een onbewoonbaar verklaarde woning in Zeeland, om daar het leven op te bouwen.

BESTEL / RESERVEER € 14,99
 

HANDGESCHREVEN
Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis vertelt het verhaal van zijn leven in een nieuwe, grootse verzameling gedichten. In deze monumentale uitgave vertelt Oosterhuis over zijn leven aan de hand van gedichten.

Bekende thema’s als geloof, verbinding en liefde komen aan de orde. Veel van de gedichten in deze uitgave zijn nieuw, al eerder gepubliceerde gedichten zijn opnieuw bewerkt.


BESTEL / RESERVEER € 29,99
 
 
de dalai lama / dirk de wachter & manu keirse
   
 
 
 

DALAI LAMA, DE BIOGRAFIE
Tenzin Geyche Tethong

De Dalai Lama is een inspiratie voor miljoenen mensen. Als spiritueel leider van Tibet stond zijn leven voor een groot deel in het teken van een formidabele strijd, waarvoor hij in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

Dit is zijn verhaal, opgetekend door zijn persoonlijk secretaris Tenzin Geyche Tethong, die al meer dan veertig jaar voor hem werkt. Als een van de zeer weinigen kent Tethong de anekdotes en verhalen uit het bijzondere leven van de Dalai Lama. Gecombineerd met interviews met zijn dierbaren levert dat een prachtige en complete biografie op.


BESTEL / RESERVEER € 29,99
 

GOED LEVEN
Dirk de Wachter & Manu Keirse

Dirk De Wachter en Manu Keirse behandelden het omgaan met moeilijkheden uitvoerig in lezingen, publicaties en interviews en zorgden voor meer aandacht voor het aanvaarden van de mindere kanten van het leven. In dit boek kijken beide auteurs naar het leven met kwetsbaarheid en beperking. Door beter te luisteren naar mensen met een beperking zelf, hun familieleden en hulpverleners komen ze tot een nieuwe kijk op beperking. Vanuit hun eigen herkenbare blik, die de waardigheid van elk mens centraal stelt, bieden de auteurs in dit boek een houvast voor verzorgers, familieleden of vrienden van mensen met een beperking.

BESTEL / RESERVEER € 25,99

 
 
ilja leonard pfeijffer / eDITH eger
   
 
 
 

QUARANTAINE
Ilja Leonard Pfeijffer

Op 20 april schreef Ilja Leonard Pfeijffer in zijn ‘Viraal dagboek’: ‘In de eerste zin van zijn verslag van de Peloponnesische Oorlog zegt Thucydides dat hij meteen bij het uitbreken van het conflict is begonnen te schrijven, omdat zijn inschatting was dat de gebeurtenissen ingrijpend zouden zijn [...]. In mijn geval duurde het iets langer. Aanvankelijk bagatelliseerde ik de dreiging van het virus [...].

Maar zodra ik inzag dat ik een kolossale inschattingsfout had gemaakt en besefte dat mensen stikten op brancards in de gangen van ziekenhuizen in Noord-Italië en dat extreme maatregelen onafwendbaar waren, ben ik begonnen aan dit dagboek met dezelfde gedachte die Thucyides in zijn tijd had.’


BESTEL / RESERVEER € 22,50
 

HET GESCHENK

Edith Eger

Van de schrijfster van De keuze

We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren.

Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaustoverlever, heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen.

Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten 
Het geschenk. In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.

BESTEL / RESERVEER € 18,99


 
de japanse kunst van compassie / carel ter linden
   
 
 
 

KIJKEN DOOR DE OGEN VAN EEN ANDER
Erin Niimi Longhurst

We leven in een snel veranderende wereld. In plaats van muren te bouwen en onszelf te isoleren, kunnen we ook samen proberen het geluk te vinden. Dat is het concept van omoiyari: een Japanse gewoonte waarin zorg en medeleven centraal staan. Het ondersteunt alle aspecten van het dagelijkse leven en is essentieel voor de sociale geest, maar komt het beste tot uiting in de kunst van de Japanse gastvrijheid.

Breng vreugde in je eigen leven door geluk te brengen in het leven van anderen; zelfs de kleinste weloverwogen acties kunnen een wereld van verschil maken. Omoiyari is het perfecte tegengif voor de snelle, individualistische wereld van vandaag, waarbij de nadruk wordt gelegd op de gemeenschap en het helpen van anderen.

BESTEL / RESERVEER € 20,00
 

NIEUWE BIJBELSE MINIATUREN
Carel ter Linden

De Bijbelse verhalen vormen een schatkamer aan wijsheid en inspiratie. Zij zijn van alle tijden en dus ook van vandaag. In Nieuwe Bijbelse miniaturen laat Ter Linden na Bijbelse miniaturen opnieuw de verborgen boodschappen zien van deze verhalen, die onze cultuur zo diepgaand hebben beïnvloed.

Zo vertelt het verhaal van Jakob en Ezau hoe twee volken hun onderlinge wantrouwen overwinnen en elkaar vinden. Ruth vertelt over hoe liefde en humaniteit twee mensen met elkaar verbinden ondanks obstakels uit het verleden. Job is een man die, van zijn hele bezit en zijn kinderen beroofd, zijn God ter verantwoording roept. God komt daarop met een onverwacht antwoord.

BESTEL / RESERVEER € 22,50


 
leven met tegenslag / souvenirs, beter na bataclan
   
 
 
 LEVEN MET TEGENSLAG
Linda Huijsmans, Eke Mannink, Grieteke Meerman

Een boek in de stijl van het vorig jaar verschenen en bejubelde De zin van het leven van Foeke Obbema

Een afgebrand huis, een overspannen brein, een onverwacht faillissement, de dood van een familielid… We krijgen in ons leven uiteindelijk allemaal te maken met ellende. Hoe we daar vervolgens mee omgaan zegt veel over ons karakter.

Soms kunnen anderen er ook iets van leren, en mede daarom behoorde de rubriek ‘Tegenslag’ in FD steevast tot de best gelezen stukken van de week. De menselijke veerkracht is een wonderlijk fenomeen. In dit boek leren we in inspirerende interviews hoe bekende ondernemers, kunstenaars en professionals met tegenspoed omgingen. 

BESTEL / RESERVEER € 22,99

 SOUVENIRS, BETER NA BATACLAN
Ferry Zandvliet

Ferry is een ‘zeikerd’, boos. Op zijn omgeving, op de scheiding van zijn ouders, op alles wat niet goed loopt, op de wereld in het algemeen. Tot 13 november 2015. Dan is hij met vrienden bij een concert in het Parijse theater Bataclan als drie mannen met Kalasjnikovs het vuur openen in de volgepakte zaal. Kruipend door het bloed en over de lichamen weet hij te ontsnappen.

Die ervaring verandert zijn leven. Langzaam maakt zijn boosheid plaats voor dankbaarheid en vergeving, met als hoogtepunt het feit dat hij bevriend raakt met de vader van één van de aanslagplegers. Hij vertelt zijn optimistische verhaal voor een steeds groter publiek. Souvenirs is een les in het accepteren van het onacceptabele en in het vergeven van het onvergeeflijke.


BESTEL / RESERVEER € 19,95

 
 
jan terlouw / jay shetty
   
 
 
 MENSEN, HET IS LASTIG MAAR HET KAN...
Marjolein Westerterp

Jan Terlouw zet zich onvermoeibaar, met veel passie en optimisme, in voor de toekomst van de generaties na ons. Hij stelt voor om de natuur te zien als compagnon en niet als slaaf die je kunt uitbuiten. Om elkaar weer te vertrouwen en op te houden met het verwoesten van de aarde. Zijn rijke loopbaan op het gebied van de wetenschap, politiek en schrijverschap leverde Terlouw meer inzichten op.

Samen met Marjolein Westerterp filosofeert hij volop over thema’s als verandering, leiderschap, fantasie, liefde, optimisme en vrijheid. Een rijk en opbeurend boek vol wijsheden die ertoe doen.

BESTEL / RESERVEER € 17,50

 DENK ALS EEN MONNIK
Jay Shetty

In Denk als een monnik zet Jay Shetty de abstracte en diepgaande lessen uit de hindoetraditie om in praktische adviezen die je kunt toepassen om stress te verminderen, je relaties te verbeteren en je verborgen krachten te identificeren. Dit boek bewijst dat iedereen kan – en móét – denken als een monnik. Het is bewezen dat je je geest kunt trainen, en van wie kun je dat beter leren dan van een echte expert: de monnik?

Jay Shetty vertrok op zijn tweeëntwintigste naar India om daar drie jaar als monnik te leven. Sindsdien is hij op een missie om zijn spirituele inzichten op een toegankelijke manier te delen. 

BESTEL / RESERVEER € 20,00

 
 
dingen die je laten zien dat het leven schitterend is / sonja barend
   
 
 
 DINGEN DIE JE LATEN ZIEN
DAT HET LEVEN SCHITTEREND IS

Chan Jae Lee / Kyong Ja Ahn

Voor liefhebbers van werk van Haemin Sunim: 
De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt en Houden van dingen die niet perfect zijn.


Dit prachtig boek viert de speciale band tussen mensen en staat vol met de allermooiste verhalen en illustraties over verbondenheid. Zoals zoveel grootouders, zochten de Koreaanse Chan Jae Lee & Kyong Ja Ahn naar een manier om verbonden te blijven met hun kleinkinderen, die op afstand wonen. Vooral ‘opa Chan’ was niet online, hij had nog nooit een email gestuurd of iets opgezocht op Google.

Ze besloten daarom om samen Instagram te leren gebruiken om contact met elkaar te houden. Elke dag deelt Chan een aquarel en ‘oma Marina’ schrijft er iets bij over hun leven, familie, verleden en cultuur. Dit inspirerende boek staat vol met hun liefdevolle verhalen en laat zien dat verbondenheid niets te maken heeft met leeftijd of met afstand.

BESTEL / RESERVEER € 16,99

 DE APPEL IN HET PARADIJS
Sonja Barend

* Verschijnt 26 november *

Als programmamaker mocht Sonja Barend van de VARA alles maken wat ze wilde. Het gaf haar de mogelijkheid zich te bemoeien met wat er om haar heen gebeurde. Nu de wereld om haar heen tot stilstand is gekomen komt het terug, de wil zich uit te spreken, haar gedachten over de wereld om haar heen te formuleren.

Of het nu gaat over racisme, politiek, opvoeding, of het milieu, geen onderwerp ontkomt aan de pen van Sonja Barend. Haar stem is helder en even krachtig als in de bestseller Je ziet mij nooit meer terug. Het is weldadig om opnieuw geconfronteerd te worden met haar eigenzinnigheid en kracht.

BESTEL / RESERVEER € 12,99

 
 
deepak chopra / marinus van den berg
   
 
 
 HANDBOEK MEDITATIE
Deepak Chopra

* Verschijnt 8 december *

Deepak Chopra stond aan de wieg van de
meditatie-revolutie die momenteel plaatsvindt in het Westen. Handboek Meditatie is het hoogtepunt van zijn lessen door de jaren heen. Deepak begeleidt je in de beoefening van meditatie,

Het resultaat daarvan is een leven dat wordt geleid met een open, vrij en creatief bewustzijn. Je hebt maar één leven, leef het bewust en niet op de automatische piloot. Het boek bevat de nieuwste onderzoeksresultaten naar het effect van meditatie op je leven, en een dagelijks meditatieprogramma.

BESTEL / RESERVEER € 22,50

 ODE AAN DE EENZAAMHEID
Marinus van den Berg

* Verschijnt 8 december *

Eenzaamheid is een steeds groter probleem: steeds meer mensen zitten in een sociaal isolement of blijven alleen achter. De psychologische gevolgen daarvan zijn niet te overzien en vormen dé uitdaging van de 21e eeuw.

Marinus van den Berg biedt echter een verrassend perspectief op eenzaamheid. Het begrip heeft een dramatische klank en alleen nog maar een negatieve betekenis. Van den Berg daagt ons uit: hoe kunnen we omgaan met onze fundamentele eenzaamheid? En kan alleen-zijn toch ook zijn waarde hebben?

BESTEL / RESERVEER € 20,99

 
 
kerstkaarten & Decemberzegels / koop lokaal, steun onze steden
   
 
 
 Niet vergeten: kerst-, eindejaarskaarten
en decemberzegels!


Het versturen van kerstkaarten is
in de huidige tijd van onzekerheid waarin
we familie, vrienden en dierbaren
minder zien dan we zouden willen,
een dankbare en hartverwarmende
manier van verbinding.

Kom daarom naar onze winkels voor
een mooie collectie van allerlei soorten
kerst- en eindejaarskaarten
(
ook vele goede doelen).

Uiteraard verkopen we ook decemberzegels! 

 

Koop lokaal en steun onze steden

Wij zijn u enorm dankbaar voor de enorme steun die we ervaren in deze onzekere tijden. Alleen door lokaal te kopen wordt voorkomen dat onze steden verschralen en blijven we de lokale economie en werkgelegenheid steunen.

De gemeente Enschede benadrukt dit belang in de campagne 'Koop lokaal, steun onze stad'. Fotografe Annabel Jeuring fotografeerde hiervoor Enschedese ondernemers. Onze collega Martin siert de foto namens onze Boekhandel!

Meer info over deze campagne, waar onze winkels en collega's in Almelo, Hengelo & Oldenzaal zich ook 100% in kunnen vinden,
vindt u hier
 

 

pro-mbooks1 : broekhuis